Creagami je talijanski brend brend koji spada u grupaciju Creativa Mente koja se bavi razvijem igara za djecu i odrasle. Njihova poslovna filozofija je sažeta u manifestu "Ludo ergo sum" (Igram, dakle postojim). Marketinški cilj cijele kompanije počiva na tome da je igra pravi alat za osobni razvoj i socijalizaciju, sposoban poboljšati ne samo individualne vještine, već i međuljudske odnose.