Opći uvjeti servisa

UVJETI OSTVARENJA POPRAVKA U JAMSTVU

Da bi se reklamirani proizvod tretirao u jamstvu mora se predočiti račun i važeći jamstveni list (ako se izdaje za proizvod). Važeći jamstveni list je originalni jamstveni list koji je uz uređaj priložio proizvođač-distributer te je isti potpisan i ovjeren od strane prodavatelja krajnjem korisniku. Ako su svi uvjeti propisani jamstvenim listom zadovoljeni, kvar na proizvodu biti će otklonjeni bez naplate. Na proizvode koji služe za pohranu podataka daje se jamstvo isključivo na proizvod a ne na podatke koji su pohranjeni na njemu. Jamstvo na prodane rezervne dijelove je 90 dana. Jamstvo na uslugu servisa je 90 dana. Jamstvo na uslugu servisa odnosi se samo na identičan kvar, tj. neispravnost iste komponente.

U slučaju da Eurotarde nije ustupitelj jamstva (ovlašten od proizvođača za servis) a proizvod je predan u jednoj od naših poslovnica isti će biti proslijeđen u ovlašteni servis a prava koja su propisana jamstvenim listom važe od datuma kada je proizvod zaprimljen u ovlaštenom servisu.

VAN JAMSTVENI POPRAVCI

Popravke do 30% tržišne vrijednosti proizvoda, a koji ne prelaze vrijednost od 500kn (uključujući PDV) smatra se ekonomski isplativima. U svim ostalim slučajevima traži se pismeno očitovanje po ponudi za popravak. Ukoliko korisnik odustaje od popravka ili se testiranjem utvrdi da je proizvod ispravan, naplaćuju se troškovi dijagnostike prema cjeniku servisa. Kod pisača van jamstva koristi se potrošni materijal koji se već nalazi u pisaču te postoji mogućnost da će se zbog potrebe servisiranja taj isti potrošiti djelomično ili u cijelosti.

NAPOMENA

Korištenje neoriginalnog potrošnog materijala može uzrokovati neispravnost uređaja i u tom slučaju sve troškove popravka snosi krajnji korisnik. Softverski problemi i podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva te se takve usluge naplaćuju. Kvarovi uzrokovani malicioznim softverom (virusi, malware i sl.) nisu predmet jamstva. U slučaju korištenja nelicenciranog operativnog sustava, ne vršimo reinstalacije. Ostali jamstveni uvjeti, zajedno s razlozima eventualnog ne priznavanja jamstva su navedeni na jamstvenom listu koji dolazi uz proizvod.

U servisnom procesu može doći do gubitaka podataka stoga ne odgovaramo za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Korisniku proizvoda preporuča se raditi sigurnosnu kopiju podataka.

Vlasnik je dužan preuzeti proizvod najksanije 90 dana od predaje proizvoda na servis ili 45 dana nakon obavijesti o popravku. Ukoliko to ne učini proizvod će biti ekološki zbrinut, a vlasnik se odriče svakog potraživanja ili obeštećenja.

Korisnik servisnih usluga obavezan je zatražiti otvaranje radnog naloga, te svojim potpisom potvrđuje da je suglasan sa uvjetima servisiranja.

Preuzimanje reklamiranih proizvoda moguće je samo uz predočenje originalne potvrde o zaprimanju.

Ovlašteni servis


Servisni centar

Rovinj

Naselje Gripole 53/C
52210 Rovinj

Radno vrijeme:
pon-pet 8-16

e-mail:
servis@eurotrade.hr

Po pitanju zaprimanja i statusa reklamacija kontaktirajte nas na naš e-mail: rma@eurotrade.hr


Podrška na daljinu
Podrška na daljinu

Cjenik servisnih usluga

Šifra Naziv Opis Cijena
33240 Ugradnja komponente Ugradnja manjih komponenti u računalo (naplata po komponenti) 80,00 kn
33241 Dijagnoza Dijagnoza na uređaju bez usluge servisiranja 100,00 kn
33242 Sklapanje računala Sklapanje računala po želji kupca 300,00 kn
33243 Sitan servis Servis koji se napravi do max. 10 minuta (sitne postavke u sustavu, na pisaču...) 60,00 kn
33244 Popravak prvog stupnja težine Servis prvog stupnja težine (rad na uređaju do max. 30 minuta) 120,00 kn
33245 Popravak drugog stupnja težine Servis drugog stupnja težine (rad na uređaju do max. 60 minuta) 220,00 kn
33246 Popravak trećeg stupnja težine Servis trećeg stupnja težine (rad na uređaju preko 60 minuta do max 120 minuta) 320,00 kn
33247 Backup podataka Izrada sigurnosne kopije podataka 200,00 kn
33248 Instalacija operativnog sustava Instalacija operativnog sustava s pripadajućim upravljačkim programima + 1 korisnički program 250,00 kn
33249 Instalacija korisničkih programa Instalacija korisničkih programa (do max. 4 programa) 150,00 kn
33250 Snimanje upravljačkih programa Snimanje novih upravljačkih programa na medij korisnika 100,00 kn
33251 Servisni izlazak na teren Izlazak na teren (do 30 km), preko 30km naplaćuje se dodatnih 2kn/km 180,00 kn
33252 Hitna intervencija Hitan odaziv na popravak 100,00 kn
33253 Dostava i instalacija računalne opreme Dostava uređaja kod korisnika i montaža istog (do 30 km i max. 60 minuta kod korisnika). Preko 30 km naplaćuje se razlika od 2 kn/km, preko 60 minuta naplaćuje se po satnici. Obračunska jedinica 30 minuta. 450,00 kn
1111 Sat servisa Koristiti kod terenske naplate (naplaćuje se vrijeme provedeno kod stranke) ili kod zahtjevnijih popravka (izlaze iz opsega popravka trećeg stupnja težine, za popravak potrebno više od 120 minuta efektivnog rada). Obračunska jedinica 30 minuta. 200,00 kn
50046 Sat rada servisera specijaliste Koristiti kod terenske naplate (naplaćuje se vrijeme provedeno kod stranke) ili kod zahtjevnijih popravka (izlaze iz opsega popravka trećeg stupnja težine, za popravak potrebno više od 120 minuta efektivnog rada). Obračunska jedinica 30 minuta. Poslovi kod kojih je potrebna servisna specijalizacija. 350,00 kn
50047 Sat rada servisera inženjera Koristiti kod terenske naplate (naplaćuje se vrijeme provedeno kod stranke) ili kod zahtjevnijih popravka (izlaze iz opsega popravka trećeg stupnja težine, za popravak potrebno više od 120 minuta efektivnog rada). Obračunska jedinica 30 minuta. Poslovi kod kojih je potrebna posebna specijalizacija i autorizacija proizvođača. 450,00 kn
49680 Podrška na daljinu - 1 sat Tehnička podrška na daljinu Team Viewer. Obračunska jedinica 15 minuta. 200,00 kn
Za proizvode u jamstvu ne naplaćuje se usluga servisa osim u slučaju kada kvar nije pokriven jamstvom i tada se naplaćuje usluga kao za proizvode van jamstva

Navedene cijene u cjeniku su izražene u kunama i uključuju PDV. Cjenik je podložan promjeni.

NAPOMENA:

  • Eurotrade d.o.o. ne odgovara za gubitak podataka na računalu za vrijeme servisiranja istog
  • Kod pisača u jamstvu Eurotrade d.o.o. koristi vlastiti potrošni materijal
  • Kod pisača van jamstva Eurotrade d.o.o. koristi potrošni materijal koji se nalazi u pisaču te postoji mogućnost da će se zbog potrebe servisiranja taj isti potrošiti djelomično ili u cijelosti, stranka se obvezuje da neće od Eurotrade-a tražiti obeštećenje za potrošeni potrošni materijal
  • Instalacija se vrši samo za licencirani software
ROVINJ, Naselje Gripole 53/C, tel. 052/803-699, fax 052/830-430 • ZAGREB, Gospodarska ulica 15, Donji Stupnik, tel. 01/6531-230, fax 01/6531-231 • VARAŽDIN, Miroslava Krleže 1, tel. 042/331-177, fax 042/331-149 • RIJEKA, Eugena Kovačića 2, TC Andrea, tel. 051/680-760, fax 051/680-763 • SPLIT, Velebitska 73, Split, tel. 021/262-012, fax 021/262-015 • OSIJEK, Ulica Hrvatske Republike 19/A, tel. 031/210-999